Малко за правописа

Прави впечатление, че напоследък ставаме свидетели на все по-неграмотни реклами, журналистически материали, книги, което е недопустимо, имайки предвид, че всяко едно от изброените е публично достояние и книжовната норма трябва да бъде спазена във всяко едно отношение. Не говоря за сложни стилистични особености, които изглеждат по-скоро като изключение, отколкото като правило, а за основоположна езикова логика. [...]