Злокачествените новообразувания – чумата на 21 век

Злокачествените новообразувания за съжаление могат да се определят като един от най – големите бичове на 21 век. Общото им наименование е „рак”, дадено от Гален вследствие приликата на отеклите вени на един външен тумор с краката на животното рак, а преди това Хипократ въвежда понятието. Хората все повече вървят срещу себе си и срещу природата, [...]