Причините за възникването на едно просрочено плащане могат да бъдат много. От недобре разпределен бюджет, до редица външни фактори, които са попречили то да бъде осъществено. Една от основните задачи на специалистите по събиране и управление на вземания в ЕОС Матрикс е именно да установят тази причина. На базата на това те предлагат различни  възможности, посредством които просрочилите клиенти да се справят със задължението си.

Просрочените вземания оказват сериозно влияние върху ликвидността на фирмите-кредитори. 26% от тях се чувстват застрашени за съществуването си, сочат данните от ежегодното проучване „Навиците на плащане в Европа“- 2018г, проведено от EOS и Kantar TNS в 17 европейски държави и обхващащо 3 400 компании. За да компенсират ефекта от просрочените вземания, те предприемат мерки като отказване от инвестиции (27%), съкращения и замразяване на наемането на служители (25%) и увеличение на цените.

Партньорството с ЕОС Матрикс, като професионалист в управлението на вземания, освобождава значителен вътрешен ресурс, който фирмите могат да насочат към основната си дейност. По данни от изследването, колекторските агенции възвръщат 11,1% от годишния оборот на българския бизнес, като тези средства се връщат обратно в икономиката.

Всяка една компания разпределя тези средства по свое собствено усмотрение, като 58% избират първо да погасят собствени задължения. Благодарение на върнатите средства, 48% от анкетираните компании запазват вече съществуващите или разкриват нови работни места. 44% инвестират в разрастване на пазарен дял, 33% влагат средствата в научно-изследователска и развойна дейност, а 26% инвестират на финансовите пазари.

Ето защо професионалното управление на просрочените вземания е изключително важно, не само за благосъстоянието на конкретната компания, но и за цялостния икономически цикъл в страната.

ЕОС Матрикс съществува от повече от 15 години на българския пазар и е част от международната финансова група EOS Group, която е специализирана в управлението на вземания и има над 30-годишен опит в областта. Благодарение на това, служителите по събиране и управление на вземанията в ЕОС Матрикс прилагат международното ноу-хау за работа с клиенти. В тази връзка, всяка една компания, избрала да се възползва от услугите на ЕОС Матрикс, може да бъде сигурна, че към клиентите им ще се подходи с разбиране и уважение.

ЕОС Матрикс е член на Германо-българска индустриално-търговска камара и е съосновател на Асоциацията на колекторските агенции в България.

Google+ Comments