Темата е актуална. Но мисля, че е малко преувеличена. Всъщност дори си мисля, че покрай нея се отвлича вниманието на обикновения гражданин от по-належащ проблем. Защото в действителност работа на семейството е да възпитава, а учителят надгражда и култивира познание.

Math Teaching Assisting Student 2003

Според моите малко поостарели разбирания, родителят носи пълната отговорност за своята рожба. Той създава живот и следователно трябва да го обгрижва и направлява. Децата са като попивателни. Те копират начина на поведение на родителя, след това, благодарение на съвети от негова страна, благодарение на насоки, детето израства самостоятелно.  У дома се възпитава ред, организираност, както и основни умения – почистване, готвене, някакви поправки по дома, отношения между хората. В училище трябва да се учи на любознателност – да се чете повече, да се мисли, да се интерпретира върху света. Учителят подава насока за разсъждение, преподава материал и показва на детето кое му е нужно за бъдещето и кое – не. Учителят може да се намеси обаче и при конфликт между ученици, да попречи на тичане по коридорите, да породи уважение към вещи, институция, личност. И толкова, но достатъчно. Поне така беше преди.

Днешно време обаче и тези малки функции са иззети от училището, тъй като когато учителят се опита да направи забележка следва поредица от събития. Детето си позволява да възразява и да държи тон, защото у дома родителите са му показали как майка и татко не позволяват на никого да им каже каквото и да било и си правят каквото искат. Ако учителят понечи да изпрати детето при директора или сам да му наложи възпитателно наказание, то се оплаква на родителя, последния идва и започва да се кара на учителя.

Е, тогава за какъв възпитател може да имаме учителят? Той дотолкова се е стреснал от враждебността на поколенията, че вече се стреми да си влезе в последния момент в класната стая, да помоли УЧТИВО, той – учителят!, децата го слушат или тези, които не проявяват интерес да си излязат, и след урока набързо да се изнесе. Не се меси в отношенията между учениците. На летни лагери си затваря очите и следи дотолкова, че да върне всички деца доволни и в добро здраве. Не прави забележки и пише 3-ки само и само детето да мине и да си няма неприятности с роднини.

Е, тогава каква е ролята на училището? Родителят е единственият респектиращ елемент, който може да повлияе на детето. Вие как мислите?

Google+ Comments