Здравейте! Днес смятаме да Ви запознаем с някои основни закони, които се отнасят за базисните нужди, действащи в човешките взаимоотношения. В многообразието от взаимоотношения има три основни нужди, които си взаимодействат по комплексен начин. На първо място е нуждата от сигурност на социалната конвенция и предсказуемост, т.е. нуждата от ред. Следва нуждата от принадлежност, което е всъщност означава да си свързан. На трето място е нуждата от поддържане на баланс между даване и вземане или иначе казано от равновесие. Ако тези нужди бъдат признати като базисни за успешното взаимоотношение, то това е основата, на която анализираме как, според възгледа на семейните констелации, възниква психичното страдание.

Нашите отношения ще са успешни, когато ние сме способни да задоволим тези нужди и да ги балансираме една с друга, а стават дисфункционални и деструктивни, когато не можем да ги задоволим. Приложени към разширената семейна система, те изясняват защо е толкова важно за лечебния процес аутсайдерите в семейната история (хора, които са нарушили социалните норми по един или друг начин) да бъдат включени обратно и да се признае тяхното право на принадлежност към системата. Равновесието в семейната система може да се прояви, когато ситуации на неправомерно облагодетелстване в миналото се балансират в настоящето чрез подсъзнателно самосаботиране.

Това е страна на някой по-късен представител на семейството, чиято душа е решила да включи в семейната система ощетените и изживее тяхната съдба на хора, с които е било злоупотребено. Тук стигаме до другото важно понятие в теорията на семейните констелации – сляпа любов.

Google+ Comments