Като председател на Съвета за управлението на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), Орлин Алексиев е главно действащо лице в осигуряването на финансова помощ за различни проекти на Столична община, отнасящи се до обектите с културно-просветно предназначение и не само.

СОПФ е агенция, която е създадена през 1994-а година с решение на Столичния общински съвет и има за цел да акумулира средствата, постъпили след приватизация на общинско имущество. Според разписания правилник, тези средства трябва да се използват за инвестиции и за реализация на проекти, допринасящи за подобряване облика на столичния град, за създаване на градска среда, осигуряваща спокойни условия за живот на своите граждани.

Благодарение на парите от Фонда се подпомагат или напълно финансират проекти на Столична община в различни направления, като образование, здравеопазване, сигурност, инфраструктура, електронно управление и др.

За периода от 2015 г. насам са финансирани проекти на столицата на стойност над 94 600 000 лева. От тях 2,3 млн. лева са насочени към проекти, свързани с обектите от културно-просветно предназначение, коментира Орлин Алексиев в интервю за новинарско издание.

В същото това интервю Орлин Алексиев поясни, че главните приоритети в областта на културата са в посока развитие на инфраструктурата във всичките й аспекти – като материална база, информационни дейности, финансови инструменти и човешки ресурси. От друга страна е много важно прилагането на иновации и проактивно отваряне в културните процеси, както и фокусиране върху образованието и способността за активно развитие и участие.

Средствата, отпуснати от СОПФ в това направление, са усвоени за ремонти на общински читалища, строително-монтажни работи и закупуване на апаратура за общинските театри, ремонти и преустройства на помещения в художествени галерии, извършване на ремонтни дейности в други общински сгради с културно, образователно или просветно предназначение в различни райони на Столична община,, обясни Орлин Алексиев.

За поддръжка и обновяване на общинските центрове за изобразителни изкуства от Фонда са осигурени 157 хил. лева, вложени в неотложен ремонти в СГХГ и галерия „Васка Емануилова“ – филиал на СГХГ, за преустройство на фоайе и видеонаблюдение на галерия “Дечко Узунов“.

Финансирането на ремонтни и преустройствени работи в сгради и помещения с културна насоченост, извън изброените по-горе, е малко над 600,0 хил. лева, и включва подмяна на абонатна станция в Софийска градската библиотека на пл. „Славейков“ № 4, преустройства на сградите на ОКИ „Средец“ за Център за изпълнителски изкуства и на ОКИ Дом на културата “Искър” с цел създаване на Детски център. Финансирани са средства за ремонтни дейности в къща-музей „Н. Балкански“,  район „Изгрев”, чрез „Музей за история на София“, допълни още Орлин Алексиев.

Google+ Comments