kids-summerДа сте чували твърдението, че средата оказва влияние на характера на децата? Защото твърдението е правилно. Докато едно дете е малко, характерът му се определя най-вече от семейната обстановка, а вие можете лесно да контролирате факторите, които биха му повлияли по някакъв начин.

Когато детето малко порасне обаче, се изправяте пред много важен избор. В коя детска градина да го запишете и в последствие в кое училище. И при двете изборът е от изключително значение и не бива да остава произволен, камо ли необмислен.И при двете стратегията обаче може да е сравнително еднотипна.

Първо, задайте си въпроса “Какво знам аз за това място?” Познавате ли някоя от госпожите или учителките, имате ли приятелка, чието дете да посещава същата градина или училище, има ли откъде да си набавите вътрешна информация? Отговорите на тези въпроси може да се окажат изключително полезни и важни за крайното ви решение. Потърсете също така информация и в Интернет, оттам също може да изникне нещо интересно, което да ви помогне за избора. Не се предоверявайте обаче на информацията в мрежата, защото там се пишат какви ли не неща.

Имам още един съвет. Тъй като вече познавате приятелите на детето си и знаете с кого е по-близко, знаете ли тези деца къде са записани? Най-добре е да не ги разделяте, за да могат малчуганите да се подкрепят взаимно и да имат приятел в една нова за тях среда. Така приятелството им ще укрепне, а и ще можете да си разменяте информация с родителите на другото дете. Полезно, а?

Google+ Comments