детско приятелство

#Семейство Попови

Да изберем училище на детето

Да сте чували твърдението, че средата оказва влияние на характера на децата? Защото твърдението е правилно. Докато едно дете е малко, характерът му се определя най-вече от семейната обстановка, а вие можете лесно да контролирате факторите, които биха му повлияли […]