Month: May 2013

#Семейство Попови

Следизборно

Това политиката – мръсно нещо било. Не че до 2013 година съм спала и сега откривам топлата вода, но ми се струва, че никога преди ризите не са били толкова черни, а обещанията – толкова богати и фалшиви. Искрено се […]