Month: August 2012

#Семейство Попови

Семейната система – основни закони

Здравейте! Днес смятаме да Ви запознаем с някои основни закони, които се отнасят за базисните нужди, действащи в човешките взаимоотношения. В многообразието от взаимоотношения има три основни нужди, които си взаимодействат по комплексен начин. На първо място е нуждата от […]