Предложението за данъчна реформа включва намаляване на данъците и за малкия бизнес, собствениците, на които плащат за формиран индивидуален доход. Няма никакво съмнение, че с намаляването на данъчната тежест работещите на свободна практика като адвокати, архитекти, консултанти ще имат интерес да регистрират компании. Освен това големите компании ще бъдат стимулирани да върнат авоарите си, които държат навън, в страната. Не се споменава обаче с какъв данък ще бъдат обложени тези средства. Ако си спомняте, администрацията на президента Буш през 2004 година даде такава възможност, като данък репарация бе фиксиран еднократно. Проучванията показват обаче, че върнатите пари не са били насочени за инвестиции или откриване на нови работни места, а най-вече за обратно изкупуване на акции и облигации.

В пакета данъчните реформи са включени и променени при индивидуалното подоходно облагане. Преминава се от 7-степенна на 3-степенна скала на облагане. Необлагаемият годишен доход нараства с 1 2 700 долар от 6350 долара на лице.

Източник: Сп. Икономика

Google+ Comments