През последните месеци Европа е изправена пред нарастваща несигурност в политически, икономически и социален план. Проблемите в разноликия Европейски съюз се задълбочават, а основни принципи като солидарността и свободната търговия изглеждат разколебани. Водещите сили Франция и Германия са изправени пред съдбовен политически и цивилизационен избор, Великобритания напуска ЕС, а ситуацията в глобален мащаб също изглежда крайно нестабилна. В контекста на тази поредица от кризи и проблеми Европа е изправена пред вечния икономически избор – протекционизъм или свободна търговия, тъй като все по-упорито се говори, че е нужна коренна промяна в настоящия социално-икономически модел. Ерата на щастливата глобализация приключи. Моделът на икономическо развитие, разчитащ на изцяло свободно развиващ се пазар и предприятия, достигна своите граници. Необходимо е да се създаде нов модел, предизвикващ възможност за по-голям контрол върху действията на предприятията и ще се гарантира, че те спазват правилата, тъй като много от тях активно действат за избягване на двойното данъчно облагане. Необходимо е печелившите от глобализацията да преразпределят част от печалбите  си към губещите от нея, плащайки дължимите данъци.

Свободната търговия, глобализацията и неолиберализма отдавна са обект на остри спорове. Скандинавските страни са един добър пример за подходящ икономически модел. Те инвестират в устойчивото развитие, възобновяемата енергия, обучението и образованието, включително и на безработните, насърчават иновациите. Тези държави прилагат принципа на гъвкавата сигурност – при икономически проблеми фирмите могат по-лесно да освобождават служителите.

Google+ Comments