Прави впечатление, че напоследък ставаме свидетели на все по-неграмотни реклами, журналистически материали, книги, което е недопустимо, имайки предвид, че всяко едно от изброените е публично достояние и книжовната норма трябва да бъде спазена във всяко едно отношение.

Не говоря за сложни стилистични особености, които изглеждат по-скоро като изключение, отколкото като правило, а за основоположна езикова логика. Така например не проумявам как е възможно журналист, изобщо висшист, да не е способен да определи мястото на пълния и краткия член. Същото възмущение у мен предизвикват “някой” и “някои”, които много често биват поставяни под общ знаменател и биват употребявани като синоними.

Ако продължаваме в същия дух, след време грамотността ще бъде издигната в култ, тъй като нейният опонент е все по-често срещано състояние. При подрастващите пък се наблюдава склонност към заменяне на български букви с латински такива при писмено боравене с езика.

pravopis

Google+ Comments