Ако си мислите, че този текст ще ви даде информация за това каква е модата при кръщаване на деца, то не го четете. Има достатъчно много източници за това и не смятам да се сравнявам с тях, защото нямам необходимите познания. Вместо това обаче ще ви споделя за тенденцията при бащините и фамилни имена.

Тъй като все повече се избират западни имена за децата, то тази мода се разпространява и при другите две законни имена. Може би и някои от вас дори са част от нея. А каква е тя – споделям ви веднага.

Всички знаем, че в българския език преобразуването на бащиното и фамилното име става с наставките -ов, -ова, когато това е възможно. Което е в почти 99,9% от случаите. По този начин например едно типично име е Димитър Иванов Петров, а при жените – Иванка Йорданова Михайлова. Какво обаче се случва, когато името на бащата е Боян, Жорж или нещо подобно?

В много от тези възможности родителите се спират на това имената, които са бащини, да запазят напълно името на бащата. Може би малко сложно го обясних, но като пример мога да дам – Иван Боян Петров или Мария Жорж Петрова.

За фамилията също може да бъде изпусната наставката за женски род. По точи начин ще е например Йоана Петров.

Сега сигурно се чудите как се прескача така закона. Това изобщо не е извън законовите ни права. Може да се случи с попълване на декларация при кръщаване в болницата. В нея най-често се пише, че детето ще живее в чужбина и името му става прекалено трудно за произнасяне. И молбата се удовлетворява. Лесно е!

Google+ Comments