Day: October 13, 2023

#Семейство Попови

Развиване на социално-емоционални умения при децата

Развиването на социално-емоционални умения при децата включва няколко ключови аспекта. Децата трябва да научат да разпознават и именуват своите емоции. Това може да се постигне чрез дискусии и активности, които илюстрират различни емоционални състояния.Саморегулацията е важна. Да познават техники за […]