компютър

#Семейство Попови

Детето, телевизора и компютъра

Темата за телевизията и децата е сериозна и отдавнашна. Още откакто първите анимационни филми започнаха да привличат вниманието на децата пред телевизора, дискусията за влиянието на тези филми върху съзнанията на малчуганите започна да се формира. Преди десетина години се […]