помощ

#Семейство Попови

Някои методи на логопедите

По мои наблюдения в днешно време много от децата се нуждаят от намесата на специалист за тяхното говорно подобрение. Но истината е, че логопедите помагат и при някои други проблеми и използват интересни методи и терапии. За да се запознаете […]

#Семейство Попови

Помагат ли ни медиите?

Има нещо като цикличност в родните медии. В определени моменти – сезонно или покрай някакви събития като национални или религиозни празници, програмните директори се сещат да следят хора в неравностойно положение, пътната обстановка, природни бедствия, времето. Ето така например всяка […]