околна среда

#Семейство Попови

Околната среда – какво точно представлява?

Ако погледнем на понятието “околна среда” в по-широк смисъл може да кажем, че това е всичко, което ни заобикаля или пък средата, в която живеем. Тя включва живи и неживи елементи и ни предоставя ресурси за живот. Част от концепцията […]