руска книга

#Семейство Попови

Увлекателен разказ за група Алфа

Излязла в Русия преди пет години, преиздавана вече няколко пъти, от месец насам увлекателният разказ на Генадий Зайцев за ръководената от него цели 14 години антитерористична група “Алфа”, прочула се в цял свят с брилянтните си акции, е вече на […]