култура

#Uncategorized

Сградите от културно-просветно предназначение и работата на Орлин Алексиев

Като председател на Съвета за управлението на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), Орлин Алексиев е главно действащо лице в осигуряването на финансова помощ за различни проекти на Столична община, отнасящи се до обектите с културно-просветно предназначение и не само. СОПФ […]