човешки потенциал

#Семейство Попови

Одухотворени през Пролетта

Казват, че класическата музика развива ума и помага на човек да разгърне потенциала си. Много учени твърдят, че великите композитори са творели повече от музика. Те са улавяли ритъма на природата, сърдечния пулс и биошумът на тялото ни. Дали това […]