Казват, че класическата музика развива ума и помага на човек да разгърне потенциала си. Много учени твърдят, че великите композитори са творели повече от музика. Те са улавяли ритъма на природата, сърдечния пулс и биошумът на тялото ни. Дали това е истина, или не – не знаем. Факт е, че класическата музика успокоява и одухотворява. Напоследък се използва и за нов вид терапия – музикалната, чрез която пациентите на музикален терапевт надвиват стреса и депресията.

Против лоши мисли и черни кахъри нашето семейство поздравява Вашето с един истински пъстър шедьовър на Вивалди. Имайте симфонична и светла пролет!

Google+ Comments