поздрав

#Семейство Попови

Черно море, много е добре…

Дойде ли юни ни става едно такова лятно и морско. Всяко година неотменно откриваме сезона със знаковата песен на незабравимия Тодор Колев.  Няма такъв образ просто. Той ще остане забележителен в съзнанието на едно цяло поколение, а за по-младите ще […]

#Семейство Попови

Одухотворени през Пролетта

Казват, че класическата музика развива ума и помага на човек да разгърне потенциала си. Много учени твърдят, че великите композитори са творели повече от музика. Те са улавяли ритъма на природата, сърдечния пулс и биошумът на тялото ни. Дали това […]