хора

#Семейство Попови

Социално включване на пенсионерите

Социалното включване на пенсионерите се превръща във все по-актуална тема в съвременното общество, където възрастните хора често са изложени на риск от социална изолация и маргинализация. Признаването на техния безценен опит, умения и мъдрост като важен ресурс за обществото е […]

#Семейство Попови

Смяна на дома

Преди няколко месеца в блога леко започнахме да добавяме теми, свързани с нови видове къщи, обзавеждане на дома и отглеждането на домашни любимци. Е, нищо не е случайно, защото в нашето семейство именно тези въпроси са на дневен ред заедно […]

#Семейство Попови

София и провинцията

Не е изненадващо! Софиянци всъщност са много по-провинциалисти, отколкото провинциалистите самите себе си. Ако отидете в София и удължите престоя си докъм месец със сигурност ще имате много близки срещи с невероятните софиянци. Веднага ще ви направи впечатление, че техният […]