жестове

#Семейство Попови

Невербалният език – как влияе на общуването?

Невербалният език играе изключително важна роля в общуването, като около 70-80% от комуникацията се основава на невербални сигнали. Той предава информация и емоции, които могат да бъдат по-силни и по-ясни от сами думите. Езикът на тялото може да влияе на […]

#Семейство Попови

Добрата дума, железни врати отваря

„Добрата дума, железни врати отваря” не напразно е казал народът. Сигурна съм, че както всички знаят, и не веднъж са забелязали – комплимента и хубавата дума вършат чудеса. Дори и едно най-обикновено „благодаря”. Много е важно да намерим начин да […]